Tradycyjne kiszenie kapusty wróciło po pandemicznej przerwie do Powsina.