×

Rozstrzygnięcie konkursu Nocne Urzecze

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom konkursu Nocne Urzecze w Fotografii!
Konkurs oparty był na formule fotomaratonu. Uczestnicy mieli za zadanie zobrazować 4 zdjęciami 4 hasła dotyczące Urzecza i Mazowsza, mieli na to 4 godziny.

Hasła do zdjęć, to kolejno: Światła Mazowsza, Nocne Urzecze, Pałac czy Zamek, Haft Wilanowski.

A oto zwycięzcy:

Hasło 1 – Światła Mazowsza – Marcin Kiełbiewski

Hasło 2 – Nocne Urzecze – Katarzyna Wróblewska

Hasło 3 – Pałac czy zamek – Urszula Włodarska – Sęk

Hasło 4 – Haft Wilanowski – Mikołaj Siejka

Trzy najwyżej punktowane zestawy zdjęć:

Inna Gutsan

Adrian Zieliński

Kristina Valiauka