×
strój wilanowski

Sesja w Powsinie – strój wilanowski

Na krokusy przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, dlatego na razie zasypiemy Was naszymi czarnymi kwiatami z tradycyjnego haftu wilanowskiego. Zapraszamy do galerii, a historię do zdjęć spróbujcie dopowiedzieć sobie sami.

Modelka: Kasia Pyszczak

Zdjęcia: Amina Księżopolska Art / Arkadiusz Obszyński – areq.pl Klub Fotograficzny Centrum Kultury Wilanów

Asystenci i backstage: Sylvia Rachfalska, Dobrochna Frąc

Miejsce: Dom Pracy Twórczej Centrum Kultury Wilanów w Powsinie

Tradycyjny strój wilanowski z czarnym haftem z Urzecza

Czym jest tajemnicze Urzecze, którego folklor jest nam bliższy, a jednak mniej znany od nieco dalszego łowickiego?

Na powstanie Urzecza największy wpływ miała Wisła i ukształtowanie terenu wokół niej. Wisła łączyła dwa brzegi, zdecydowanie łatwiej i taniej było się nią przemieszczać niż kiepskiej jakości drogami.

Według opisu dr Łukasza Maurycego Stanaszka: „Urzecze to podwarszawski mikroregion etnograficzny, rozciągający się po obydwu brzegach Wisły, pomiędzy dawnymi ujściami Pilicy i Wilgi a mokotowskimi Siekierkami i prawobrzeżną Saską Kępą.”

Mieszkańcy Urzecza posługiwali się odmienną gwarą, mieli swój strój zwany wilanowskim, specyficzne budownictwo i gospodarkę na terenach nadrzecznych. Najstarszą znaną wzmianką o podwarszawskim Urzeczu jest zapis z ksiąg wilanowskiego zarządcy z 1737 roku.